kuduz basın açıklamasıkuduz basın açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), kuduz hastalığını dünyanın en ölümcül bulaşıcı hastalıklarından biri olarak kabul ediyor. Kuduz hastalığı nedeni ile her gün 160 kişi, her 10 dakikada bir 1 kişi ve yüzde 40’ı çocuk olmak üzere yılda 59 bin kişi hayatını kaybediyor. Kuduz vakalarının ise üçte biri nüfusu yoğun ve yasal düzenlemeler konusunda çok fazla geride kalan Hindistan’da meydana gelmektedir.

Kuduz hastalığının yayılmasında evcil ve yabani carnivorların (etçiller) özel bir önemi vardır. Köpeklerde kuduz hastalığının ortaya çıkışına yakın günlerde ve semptomların görüldüğü ilk birkaç günde salyadaki virüs miktarı çok yüksektir. Felçlerin şekillendiği ileri dönemlerde salyadaki virüs miktarı giderek azalır.

Bitlisin Adilcevaz ilçesinde 2 çocuğun sahipsiz köpekler tarafından ısırıldığı ve ısırılan bir çocuğa ise kuduz hastalığı teşhisinin konulduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sahipli ve sahipsiz hayvanlardan insanlara bulaşabilen kuduz hastalığının önlenmesinde hayvan ve halk sağlığı hizmetleri yürüten veteriner hekimler öncü rol oynamaktadır.

Köpek popülasyonlarını yöneterek enfeksiyon bulaşını önlemek, köpeklerin aşılanması ile sürü bağışıklığını sağlamak, maruziyet sonrası profilaksi ve bakım hizmetleri sağlamak gibi çok yönlü stratejilerin sürdürülmesi gereklidir.

Kuduz hastalığında köpekler hastalığın kaynağı değil bilakis insanlar gibi mağdurlarıdır. Bu ölümcül hastalığı önlemek ve en nihayetinde hayvan sağlığını ve halk sağlığını korumak amacıyla, toplumsal farkındalığın arttırılması, sahipli hayvanların her yıl kuduz aşılarının yaptırılması, takip edilmesi ve kayıt altına alınması, sahipsiz hayvanların yerel yönetimlerce toplanılarak kısırlaştırma, aşılama, kimliklendirme işlemlerinin aksamadan yürütülmesi, hastalığın tespit edildiği bölgelerde yaban hayatına yönelik oral aşılama çalışmalarının ara verilmeden uygulanması yani evcil hayvanların, vahşi hayatın ve çiftlik hayvanlarının eş zamanlı aşılanmasını birleştiren bütüncül bir yaklaşımın uygulamaya konulması gerekmektedir.

Basın ve yayın organlarında konu ile ilgili ‘’Kamu Spotu’’ yayımlanması, Belediyeler, özel veteriner klinikleri ve kamu nezdinde aşı kampanyalarının düzenlenmesi, okullarda Veteriner Hekimler tarafından bilgilendirme çalışmalarının yapılması gibi farkındalık çalışmaları yapılmalıdır.

Kuduz, %99,9 oranında ölümcül bir hastalıktır fakat aynı zamanda %100 oranında da önlenebilir bir hastalıktır.

Köpekleri aşılamak yoluyla hastalığı elimine etmek hem onları korur hem de hastalığın insanlara bulaşmasını önler.

Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası olarak vatandaşlarımıza kedi ve köpeklerini her yıl düzenli olarak aşılatmalarını, atacakları bu küçük adımın hem toplum sağlığını hem de birlikte yaşadıkları canların sağlığını korumak adına çok büyük bir adım olacağını tekrardan hatırlatıyoruz.

  Mehmet BOSTANCI

                                                                    Yönetim Kurulu Adına

Başkan