Haysiyet Divanı

Oda Haysiyet Divanı, 6343 Sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği İle Odalarının Teşekkül Tarzına Ve Göreceği İşlere Dair Kanun Ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliği Hükümlerince İki Yıl İçin Seçilen Beş Üyeden Oluşur.

  • Oda yönetim kurulunca, gerek başvuru üzerine gerekse doğrudan doğruya kurula yansıtılan konular hakkında karar vermek.
  • Oda genel kurulunun seçimle ilgili toplantılarına katılmayan üye ve delegelerin durumlarını incelemek, geçerli mazereti olmayanlar hakkında gerekli işlemi yapmak.
  • Oda haysiyet divanı kararlarından, Yüksek Haysiyet Divanı tarafından bozulanları yeniden incelemek ve karara bağlamak.

Asil Üyeler

  • Deniz GÜVEN
  • Hülya DÖNMEZ İPÇİ
  • İbrahim ERTURAL
  • Tercan METİN
  • Tuncay AYDEMİR

Yedek Üyeler

  • Nuran SEYFİOĞLU
  • Bülent ÖZKILINÇ