Denetleme Kurulu

Oda Denetleme Kurulu6343 Sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği İle Odalarının Teşekkül Tarzına Ve Göreceği İşlere Dair Kanun Ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliği Hükümlerince İki Yıl İçin Seçilen iki Üyeden Oluşur.

  • a) Odaların hesaplarının ve bütün işlemlerin mevzuata uygunluğunu en az üç ayda bir denetleyerek, hazırlayacağı raporu, biri dosyasında saklanmak üzere, öteki bilgi bakımından Merkez Konseyine gönderilmek üzere, iki kopya olarak oda yönetim kuruluna vermek.
  • b) Odanın hesap işleri ile yönetim kurulunun hazırladığı bilanço, yeni yıl bütçesi ve personel kadroları hakkında raporunu, oda genel kuruluna sunmak üzere hazırlamak.
  • c) Zorunlu durumlarda oybirliği ile verecekleri kararla, oda genel kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılmasını yönetim kurulundan istemek.

Kocaeli VHO Denetim Kurulu

  • Hasan ÖNCÜ
  • Önder ÖZTÜRK