Kongre Delegeleri

Büyük Kongre Delegeleri

Kocaeli VHO Büyük Kongre Delegeleri

Büyük Kongre Delegeleri, 6343 Sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği İle Odalarının Teşekkül Tarzına Ve Göreceği İşlere Dair Kanun Ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliği Hükümlerince Oda Kongresinde Seçilmiş Üyelerden Oluşur.

 • Büyük Kongre; veteriner hekim odalarından, elliye kadar üyesi olan odalardan iki, yüze kadar üyesi olan odalardan dört ve yüzden fazla üyesi olan odalardan da altı seçilmiş temsilci, Merkez Konseyi asıl ve yedek üyeleri, Büyük Kongrece seçilmiş Yüksek Haysiyet Divanı ve Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyeleri ile veteriner hekim odaları başkanlarından oluşur.

Asil Üyeler

 • Akın Ziya ÜNAL
 • Birol KALELİOĞLU
 • Ceyhun ARABACI
 • Cüneyt ÖZER
 • Ender ERKOÇ
 • Mehmet Burak UÇAR
 • Mehmet BOSTANCI

Yedek Üyeler

 • Aslıhan TEZCANER
 • Görkem DOĞAN
 • Özlem BOZKURT
 • Selçuk BAŞER
 • Tuğba KÜNTÜZ
 • Yekta AYDIN