kvho basin aciklamasiDVHG

Değerli basın mensupları, kıymetli meslektaşlarım

Dünya Veteriner Hekimleri Günü; Dünya Veteriner Hekimleri Birliği (WVA) ile Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü’nün (OIE) girişimleri sonucunda her yıl Nisan ayının son Cumartesi günü, o yıl için belirlenen bir tema çerçevesinde kutlanmaktadır.

Her yıl farklı bir tema ile kutlanan Dünya Veteriner Hekimleri Gününün bu sene ki teması ise ‘’ Veteriner Hekimin Zorluklarla Mücadele Gücünün Arttırılması’’ olarak belirlenmiştir.

Ancak bu sene Dünya Veteriner Hekimleri Gününü buruk kutlamaktayız, artan şiddet olayları gölgesinde bugün burada bulunmaktayız. Yozgat Sorgun İlçesi Mezbahane Sorumlu Veteriner Hekimi Volkan LALE görevi esnasında uğradığı bıçaklı saldırı sonucunda hayatını kaybetmiştir. Meslektaşımıza Allahtan rahmet kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı dileklerimizi iletiyorum.

Meslektaşımız Volkan LALE halk sağlığını korumak adına katledilmiştir. Veteriner Hekimler yıpranmamaktadır hayatları adeta risk altındadır. Mezbahanelerde, kesimhanelerde ve denetimin gerçekleştirildiği diğer çalışma alanlarımızda kolluk kuvvetleri görevlendirilmediği müddetçe hekim arkadaşlarımız görevini yerine getiremeyecek ve maalesef üzücü olaylarla karşı karşıya kalınacaktır. Mesleğimizin birçok alanında şiddet gittikçe artmaktadır. Kimi meslektaşımız bir köy mezrasında koruyucu aşılama çalışmaları esnasında, kimi meslektaşımız veteriner kliniğindeher şeyi bildiğini iddia eden hayvan sahibi tarafından, kimi meslektaşımız sokak hayvanları rehabilitasyon merkezlerinde sözde hayvan severler tarafından, kimi meslektaşımız ise denetim görevi esnasında işletme sahibi tarafından şiddete maruz kalmaktadır. Yasalar ile bu olaylara dur denilmesi gerekirken her gün farklı bir olay ile karşı karşıya kalmaktayız. Gerekli yasal düzenlemelerin yapılması özellikle sağlıkta şiddet yasasına veteriner hekimlerin dâhil edilmesi elzemdir.

Ülkemizde yaklaşık 1500 belediye veteriner hekimi görevini icra etmektedir, önümüzde büyük sorun olarak bulunan ve halk sağlığını büyük derecede tehdit eden sahipsiz hayvanlar sorununu bu kadar az veteriner hekim ile çözmek neredeyse imkânsızdır. Sahipsiz hayvanlar, vektörel mücadele, mezbahaneler gibi iş yükünün çok fazla olduğu belediye veteriner hekimliği istihdamı konusunda Başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere tüm belediyelerimizde veteriner hekim sayısı arttırılmalıdır. Belediye veteriner hekimlerimiz görevleri ve hayvan severler arasında sıkışıp kalmaktadırlar. 5199 sayılı Hayvanları Koruma kanununda gerekli yasal düzenlemelerin yapılarak meslektaşlarımızın görevlerini daha iyi bir şekilde yapabilmeleri arzumuzdur.

Halk sağlığı kapsamında yapılan denetimler, hayvan sağlığı kapsamında köylerde hayvancılık işletmelerinde uygulanan koruyucu aşılama hizmetleri, yaban hayatı ile mücadele, hayvan refahı konularında yürütülen iş ve işlemler gibi bir çok çalışma alanı bulunan kamu veteriner hekimlerimizin sayısı yetersiz olmasına rağmen 2020 KPSS puanı ileTarım ve Orman Bakanlığına 392 veteriner hekim alımı yapılmıştır. Bahsedilen işler göz önünde bulundurulduğunda istihdam sayısı yetersiz olup Tarım ve Orman Bakanlığına ek atama yapılması talebimizi yinelemekteyiz.

“Hayvansal üretim sürecinde, hayvan hastalıklarını önleyerek ve kontrol ederek, yeterli ve güvenli yüksek kaliteli gıdaların elde edilmesinde çiftlikten sofraya kadar olan süreçte, sürdürülebilir gıda güvenliğinin oluşturulabilmesinde, gıda güvenliğinin temel öğesi hiç tartışmasız “veteriner hekimlerdir’’. Hayvancılığı gelişmiş ülkelere baktığımızda, gıda güvenliği ve veteriner hekimlik hizmetleri birbirlerinden ayrılamaz bir bütünün parçaları olarak birlikte ele alınmaktadır. Veteriner hekimler, gıda güvenliği konusunda üstlendikleri sorumluluklarla, ülke kalkınmasında önemli ve devamlı bir role sahiptirler. Gıda sektöründe böylesi önemli bir role sahip meslektaşlarımız işverenleri ile mesleki tecrübe ve bilgi birikimleri arasında bırakılmamalıdır. Yasal düzenlemeler ile meslektaşlarımızın görevlerini en iyi şekilde icra edebilmelerinin önünün açılması talebimizdir.

Tek sağlık kavramı biran önce etkin hale getirilmelidir”

“Covid-19 pandemisi, Tek Sağlığın nedenli önemli olduğunu güçlü bir şekilde ortaya koymuştur. Zoonotik hastalıklara karşı mücadelede en etkili olan yol tek sağlık uygulamasıdır. Bu amaçla ülkemizde de Tek Sağlık kavramı, işlevsel yapıları bir an önce tanımlanarak, etkin hale getirilmelidir.

Kurumsal bazda hazırlananlar yerine ileride karşılaşabileceğimiz yeni salgınlara yönelik etkin bir Salgın Eylem Planının insan, hayvan ve çevre sağlığı alanında faaliyet gösteren kurumların eşgüdüm ile oluşturulması kaçınılmaz hale gelmiştir. Dünya Veteriner Hekimler Günü vesilesiyle bir kez daha dikkatlere sunmak isteriz ki, Covid-19 hayvansal gıda üretimini tehdit etmiştir. Gıda güvenliğini korumak için veteriner hekimlerin liderliğine ve öncülüğüne her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır.

Unutulmamalıdır ki bugün ülkemizde üretilen aşılardan önemli bir bölümü Veteriner Hekimler ve Veteriner Araştırma Enstitülerinin çabaları sayesinde belirli bir noktaya ulaşmıştır. Yerli aşımız olan turkovac aşısını geliştiren meslektaşımız Prof.Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibine teşekkür ederiz.

Her şeye rağmen işini severek yapan, umudunu kaybetmeden azimle mesleki çalışmalarını sürdüren, mesleğimize değer katan tüm meslektaşlarımın ‘Dünya Veteriner Hekimler Günü’nü kutlar hepinize saygılar sunarım.